Osobní horoskop

Postavení planet v okamžiku našeho narození naznačuje základní tendence naší povahy i osudu. Každý člověk má svobodnou vůli a může se rozhodnout, jak se svým životem naložit. Z horoskopu lze určit, kam lze dojít, pokud člověk využije všechen svůj potenciál, ale stejně tak životní horoskop prozradí, kam až lze spadnout, pokud se vydá špatným směrem. Jsou zde patrná různá úskalí, před kterými je možno varovat. Pokud člověk zachází se svojí povahou "vědomě", vždycky má lepší předpoklady uspět. A právě prostřednictvím svého horoskopu si každý může svoje vlastnosti uvědomit, připustit, přiznat si je. Vlastnosti, které u sebe vidíme, dokážeme ovládat, ovšem vlastnosti, které si nepřipouštíme, ovládají nás.

Roční horoskop 

Roční astrologickou prognózu oceníte tehdy, když stojíte před nějakou důležitou změnou a potřebujete se správně rozhodnout. Pokud jste se dostali do slepé uličky a nevíte kudy dál, i tady vám může roční horoskop velmi pomoci. Pokud jde například o partnerské vztahy, jsou období, která jsou pro jejich urovnávání naprosto nevhodná a pak lze naopak určit čas, kdy při poloviční snaze dosáhnete daleko lepšího výsledku. Stejné je to s podnikáním, změnou zaměstnání, se stěhováním, koupí nemovitosti apod.

Partnerský horoskop 

Partnerský horoskop bych doporučila snad naprosto každému páru bez rozdílu věku. Pokud jsem u osobního horoskopu psala, že je cenným pomocníkem na cestě k poznání sebe sama, u partnerského horoskopu to platí dvojnásob. Pro člověka je nesmírně důležité vědět nejen jak je sám vnitřně nastavený, ale také jakou strukturu potřeb má jeho partner. Z partnerského horoskopu nejenže vyplyne soulad i případný nesoulad, ale může hodně pomoci pochopit PROČ tomu tak je. Nic se nám totiž v životě neděje náhodou a při hlubším zkoumání často klienti porozumí tomu, proč si vybrali právě toho svého partnera, proč se jim v životě opakují jakoby stejné učební lekce. Někdy zazlíváme svému protějšku různé "vady", ale pohled z jiného úhlu, který prostřednictvím astrologie získáme, nám umožní dívat se na spoustu věcí úplně jinak.

 

Partnerský horoskop lze vypracovat na dvě osoby v jakémkoliv vztahu (osobní, pracovní, dítě - rodič).

Horoskop dítěte 

Horoskop dítěte nabízí pohled na zcela individuální osobnost, která nám doma poroste před očima. Je dobré si uvědomit některé neměnné danosti, se kterými naše dítě přišlo na svět, abychom je pak nesmyslně nechtěli měnit. Každé dítě potřebuje především lásku a bezpodmínečné přijetí, aby se mohlo správně vyvíjet. Poznat povahu, citové potřeby a vůbec potenciál našeho dítěte, nám může hodně pomoci, abychom předešli nepřiměřeným nárokům na našeho potomka.