Symbolikou písmen a čísel se zabývali už pythagorovci - následovníci řeckého filozofa a matematika Pythagora ze Samu (asi 580 - 500 před Kr.). Učení pythagorovců ovlivnilo myšlení řady významných antických vědců a myslitelů. Ve středověku rozvíjela mystickou symboliku písmen a čísel především kabala - tajná židovská nauka, představující svérázný filozofický, mystický a okultní systém (2. nebo 3. století po Kristu). Ze staré židovské kabalistiky a z aritmantie se vyvinula numerologie, která se zabývá určováním povahy a osudu jedince podle jména a data narození. Přes svou relativní jednoduchost přináší zajímavé výsledky. Představuje skvělý prostředek k sebepoznání, ale i k poznání povah a osudů našich blízkých, přátel, partnerů, spolupracovníků apod.

 

V současné době se využívá několik metod různých numerologických výpočtů. Za všechny uvádím výpočet a výklady životního čísla.

Životní číslo vypočítáme z data narození - příklad: 9.3.1973

9 + 3 + 1 + 9 + 7 + 3 = 32 = 3 + 2 = 5

Životní číslo 1 

Lidé s životním číslem jedna mají výrazné vůdcovské kvality, disponují schopností vést, vládnout, řídit. Jsou velmi cílevědomí, iniciativní a kreativní. Vynikají v komunikaci a improvizaci. Číslo jedna je číslem odvahy, vynalézavosti, inspirace a síly. Lidé s tímto životním číslem jsou značně individualističtí. Výrazným rysem je nezávislost. Daleko více získávají svým vlastním přičiněním než s pomocí druhých. Jsou velmi nápadití a dokáží inspirovat a motivovat i své okolí. Nesnášejí stereotyp a mají sklon k workoholismu. Často se uplatňují jako učitelé, právníci, poradci, tiskoví mluvčí, moderátoři. Nevýhodou je jejich sklon s druhými manipulovat.

Životní číslo 2

Životní číslo dva dává člověku schopnost empatie. Jsou to lidé nesmírně citliví, vnímaví, rádi druhé ochraňují a pečují o ně. Mají úžasnou intuici, smysl pro rovnováhu a harmonii. Většinou jsou to lidé snášenliví, laskaví, taktní, ohleduplní, k tomu je jim vlastní skromnost a trpělivost. Na rozdíl od lidí s životním číslem jedna, kteří jsou velmi nezávislí, dvojky nedokážou být sami. Nejlépe se cítí v situaci, kdy se mohou o někoho opřít. Také je tu tendence být spíše svědkem, než aktivně jednat a být iniciátorem. Někdy jde až o nezdravou pasivitu. Špatně se vyrovnávají se stresem, potřebují žít v klidu a pohodě. Není jim dobře na pozicích zaměřených na hmotný výsledek nebo fyzický výkon. Nevýhodou je, že často pociťují vnitřní osamělost. Hrozí nebezpečí odtržení od světa, od reality, což je dáno právě velkou citlivostí. Reálný svět jim připadá tvrdý a nelítostný.

Životní číslo 3 

Trojka je nejdružnější ze všech čísel. Lidé s tímto životním číslem jsou velmi kamarádští, mateřsky založení, dokážou být druhým oporou a poskytovat útěchu. Jsou nadaní schopností uzdravovat. Často se uplatňují v pečovatelských profesích. Jejich úkolem ovšem je zaměřit se také na sebe a nemyslet jen na dobro druhých. Trojka dává také velkou citlivost, což může způsobit, že si tito lidé staví kolem sebe pomyslné zdi, aby se obrnili před útoky okolního tvrdého světa. Často je tu snaha skrývat svoje city ze strachu z odmítnutí. Životní číslo tři obdarovává člověka jakýmsi osobním kouzlem, životní jiskrou. Většinou jde o lidi inteligentní, tvořivé, přitažlivé, sexy. Mají ustavičně činorodou mysl, lépe se jim pracuje pod vlivem stresu. Mnozí mají smysl pro umění. Negativní vlastností může být sklon k hromadění majetku nebo naopak k marnotratnosti.

Životní číslo 4

Lidé s životním číslem čtyři jsou praktičtí, konzervativní, spolehliví a zodpovědní. Jednají pragmaticky, logika a rozum převládají nad city. Život vidí černobíle. Typická je pro ně nechuť ke změnám. Vyhovuje jim pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost, řád a struktura. Přitahují je povolání, kde mohou nosit uniformu. Jsou fyzicky zdatní, se silnou vůlí, rozhodní, bojovní, soutěživí. Vědí, co chtějí a jdou si za tím. Nebojí se podnikat, umí motivovat a inspirovat druhé a jsou obdařeni i vůdčími schopnostmi. Je pro ně důležité naučit se odpočívat a uvolňovat svoji energii přiměřeně, jinak trpí bolestmi hlavy, obtížemi s krevním tlakem, či žaludečními potížemi. Lidé se čtyřkou jsou v životě neustále konfrontováni s pojmem moci a autority. Negativně na ně působí submisivní (podřízené) postavení. Mají vyvinutý "otcovský pud" - ve smyslu ochrany komunity, která je jejich rodinou. Ženu se čtyřkou zajímají muži stejně silní, jako je ona, jinak okamžitě ztrácí respekt, přestávají ji zajímat. Zdálo by se, že jsou to lidé silní - ve smyslu nezranitelní, ale není to tak. Naopak všechno, co je potká, prožívají hluboce a má to negativní vliv na jejich nervový systém. Mnohým chybí sebejistota. Druhé si nepouštějí příliš blízko, aby se vyhnuli citovým zraněním (obzvlášť pokud jim už někdo ublížil).

Životní číslo 5

Pětka je jedním z čísel, která dávají člověku schopnost vládnout nebo řídit. Klíčovým slovem pro lidi s pětkou jako životním číslem je svoboda. Člověk má potřebu osvobodit se od všech pravidel, okolností, které ho svazují. S tím souvisí úkol, který má zvládnout - musí se naučit, že skutečná svoboda může přijít pouze zevnitř. Pětky jsou dobrodružné, nestálé a netrpělivé. Jsou kolektivně založeny, vytváří komunitu s atmosférou ochoty pomáhat (v soukromé i pracovní oblasti). Jejich důležitým rysem je poctivost a praktičnost. Jsou plné ideálů, jsou těmi, kdo přinášejí víru, filozofii, životní moudrost. Morálka, etika a vnitřní smysl je pro ně důležitější než hmotné výsledky. Hmotné záležitosti jim mohou být zcela cizí. Jenom pozor na dogmatizmus či fanatizmus.

Životní číslo 6

Se životním číslem šest se pojí láska, harmonie, tvořivost. Tito lidé cítí velkou odpovědnost za svoji rodinu i za širší společenství. Mají komunikační talent, s lehkostí navazují vztahy, je jim vlastní citlivost a vhled. Jsou to romantické bytosti, toužící po lásce, náklonnosti, potřebují uznání - to jim dodává sebedůvěru. Velmi důležité je pro ně partnerství, osamocení se cítí být "nekompletní". Šestky jsou srdečné a necítí se dobře v "suchém", pragmatickém, logickém prostředí. Někdy jim komplikuje život přecitlivělost, hůř se rozhodují.

Životní číslo 7

Lidé s životním číslem sedm mají léčitelské nadání v duchovní, emocionální i fyzické rovině. Je jim dána schopnost uzdravovat, jsou soucitní, mají pochopení pro druhé. Je jen na nich, aby rozpoznali tento svůj potenciál. Pocit bezpečí a stability jim dává domov, rodina. Jinak jsou to ale lidé s potřebou neutuchajícího ruchu, stálých změn, rozmanitosti. Rádi cestují. Mají také rádi adrenalinové záležitosti. Svým nadšením jsou schopni strhnout druhé. Jsou spontánní, odvážní a smělí, pokrokoví a bojovní (někdy konfliktní typy). Potřebují mít cíl. Jejich úkolem je najít rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem.

Životní číslo 8

Lidé se životním číslem osm mají přirozené řídící a organizační schopnosti, dar spolehlivého úsudku a hlubšího pochopení lidské podstaty. Osmička je nejmocnější ze všech čísel. Klíčovými slovy osmičky jsou tvořivost a inspirace. Jsou to lidé originální, charismatičtí, mají osobní kouzlo. Jsou plni energie, odhodlání, nechybí jim odvaha. Jsou to nadšenci, kteří se ničeho nezaleknou. Bojovníci. Konflikty však nevyvolávají, pouze jim dokáží účinně čelit. Bývají silní (nebo silou fascinovaní). S nečekanou silou a vytrvalostí dokáží čelit všem překážkám. Na druhou stranu ale nemají pochopení pro slabost druhých, neschopnost nebo nemoc, může jim chybět soucit. Osmičky jsou vášnivé, náruživé, někdy vzdorovité. Hrozí u nich, že budou věci "lámat přes koleno" nebo "chtít přeskočit sami sebe". Osmička je číslem karmy (příčiny a následku) a rovnováhy. Trvalé štěstí a spokojenost naleznou lidé s osmičkou právě tehdy, naučí-li se tuto rovnováhu zachovávat (např. dávání a braní).

Životní číslo 9

Devítce, která je posledním z řady jednoduchých čísel, je přisuzována moudrost – jako zkušenost všech předchozích čísel. Tito lidé mají možnost mobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohli sobě i jiným porozumět životu. Mají schopnost pomoci najít druhým cestu a směr. Kromě moudrosti dává devítka také zodpovědnost a smysl pro řád a harmonii. Lidé s životním číslem devět jsou skromní (až asketičtí), není pro ně problém vzdát se čehokoli hmotného. Materiální zajištění, pochopitelně kromě toho nejnutnějšího, pro ně není důležité. Láska, pravda a přátelství, to jsou pro lidi s životním číslem devět daleko důležitější hodnoty. Mají filozofickou povahu, jsou přemýšliví, trpěliví, uvážliví a obezřetní, perfekcionisté. Žijí spíše duchovním životem. Hledají hlubší smysl všech věcí a života vůbec. Není jim dobře tam, kde panuje povrchnost a chaos. Lidé s životním číslem devět vzbuzují u druhých respekt a vyvolávají pocit jistoty. Okolí je často dosazuje do vůdčích pozic. Ovšem pouze spontánním rozdáváním sebe samých a své moudrosti v sobě mohou začít odhalovat a rozvíjet lidský potenciál, který z nich dělá opravdové učitele na univerzální úrovni. Pozor ale na to, že pokud se ustavičně "vydávají" a nevyšetří si čas na vlastní osobní aktivitu a obnovení svých vnitřních zdrojů, mohou svou energii snadno vyčerpat. Velký význam má pro tyto lidi samota, a to i v případě, že se jinak nestraní společnosti. Potřebují zkrátka i svůj vlastní prostor. Pro devítky je důležité najít správnou rovnováhu mezi odpovědností a samostatným projevem. Cítí-li se omezovány nebo mají-li potřebu uniknout tlaku, stahují se do sebe. S tím je spojeno nebezpečí uzavřenosti, odcizenosti, přílišné opatrnosti až podivínství. Negativně na ně může působit prostředí čistě hmotně orientované, přízemnost. Stejně negativní vliv na ně má, pokud druzí nechápou či nerespektují jejich soukromý duševní nebo intelektuální prostor.