Smaragdová deska

 Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením. Slunce jest jeho otcem, Luna jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou. On jest otcem universálního telesmatu celého světa. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře. On vystupuje od země k nebi a zase znovu sestupuje s nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních. Takto budeš mít slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou. Takto stvořen byl vesmír. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jejichž způsob jest zde. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru. Co jsem pověděl o magisteriu Slunce, jest úplné.

_______________________

 

Tento text - stará literární památka - Tabula smaragdina se stal úhelným kamenem tří hermetických věd - alchymie, astrologie a magie. Autorství je připisováno legendárnímu mudrci Hermu Trismegistovi. Původ Smaragdové desky je nejasný a názory na dobu vzniku se rozcházejí. Někteří ji pokládají za starší čtyř tisíc let, jiní soudí, že pochází z doby alexandrijské. Jazykem je pozdně antická řečtina zvaná koiné. První latinský překlad Smaragdové desky vznikl asi v 10. nebo 11. stol. Jeho autorem je anglický mnich Hortulanus (též Garlandus). Z latiny do češtiny ji přeložil Pierre de Lasenic.