ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ

 

Vítejte na stránkách astrologického poradenství. Tato stránka byla vytvořena pro vás, kdo máte chuť pochopit svůj život v širších souvislostech. Často se mě lidé ptají: "A k čemu ta astrologie vlastně je?" Odpovídám na to jednoduše z mé vlastní zkušenosti. Úžasný přínos astrologie pro člověka vidím v tom, že mu umožní pochopit sebe sama.

 

Horoskop je něco jako mapa života. Po cestičkách této mapy nás neomylně vede naše podvědomí. Postavení planet v okamžiku našeho narození ukazuje základní tendence naší povahy i osudu. A osud často přivede člověka ke chvíli, kdy se ptá po smyslu. Pak může být astrologie cenným pomocníkem.

.

 

Když roste úroveň sebepoznání, karma člověka se začíná projevovat na jemnější úrovni, protože je teď otevřený poznatkům, které by o sobě měl získat, a proto už nejsou zapotřebí různé otřesy nebo dramatické události, aby se člověk probudil ze spánku duchovní letargie. (Stephen Arroyo)

Věděli jste, že britští panovníci jsou korunováni v okamžiku, který přesně vypočítají astrologové? Vždycky byli – a stále ještě jsou. Astrologie požívá v Británii úcty nejen mezi příslušníky královského rodu. A nejen v Británii, ale i jinde v Evropě, v Indii, Číně a v arabském světě. Ronald Reagan na radu svého astrologa žádal, aby mohl složit přísahu jako guvernér státu Kalifornie v podivnou denní dobu – tři minuty po půlnoci. Podobně později požádal o složení přísahy prezidenta Spojených států v samostatném obřadu přesně v 11:57 hodin, den před oficiální přísahou. Přísahal tedy dvakrát. Prezident Roosevelt konzultoval s astrology svá rozhodnutí pravidelně. Stejně jednal i Abraham Lincoln.

 

Astrologie nemusí nutně symbolizovat vnější situaci nebo události v životě člověka, ačkoliv tomu mnohdy tak může být. Daleko častěji ale symbolizuje vnitřní zkušenost a také jak tato zkušenost zapadá do celkové struktury života.